Audiovizuální služby

Videokonference

Díky úspěšné realizaci výzkumného projektu FR CESNET ("Zavedení nové služby: HD videokonferenční technologie" - č. 281R1/2008), Vám můžeme nabídnout novou službu - videokonferenční spojení.

Toto spojení umožňuje přenos obrazu, zvuku a prezentací mezi dvěma nebo i více místy prostřednictvím webové sítě - s využitím sítí CESNET.

V posluchárně oddělení AV služby - místnost J259 (Poruba), máme připraveno zařízení LifeSize Room pracující s protokolem H323, poskytující rozlišení 1280x720. Obrazy přijímací strany i protistrany jsou promítány datavideoprojektory. Při víceúčastnickém spojení je možné obrazy dělit, a sledovat tak současně více stran. Obraz našich účastníků je snímán kamerou, zařízení má vstup (VGA) pro připojení a odesílání prezentace z PC (notebooku).

Zařízení je instalováno ve výše uvedené posluchárně, ale je přenosné a je tedy je možné využít v kterémkoliv prostředí naší univerzity, kde je možnost jeho připojení na intranetovou síť.

Příprava spojení a obsluha během jeho trvání vyžaduje práci zaškoleného technika. Před plánovaným využitím, videokonferenčního zařízení (obvykle jeden den), provádí technik testovací spojení s protistranou.

 

Audiovizuální místnost J259, ilustrační foto

 

Použití této služby je podmíněno:

- Včasným objednáním - možností personálního zajištění na straně útvaru 9820.
- V prostoru J 259 volným časovým termínem (neobsazení).
- Zadavatel musí technikovi AV služeb poskytnout potřebné údaje o protistraně, aby ten mohl s ní dohodnout technické parametry spojení a spojení vyzkoušet.

V jiném prostoru než J259 pak delším nutným časem na dopravu, technickou přípravu a případné začlenění videokonference do dalšího konferenčního zařízení jako je projekce a ozvučení sálu.

 

Audiovizuální místnost J259, ilustrační foto

 

Technická data:

Typ zařízení: LifeSize Room
Protokol AV relace: H.323
Obrazové rozlišení: 1280 x 720 px
Minimální datový tok: 2 Mb/s
Max. počet účastníků multikonference: 4
Možnost prezentace z PC, notebooku ANO, prezentace PowerPoint, video (bez zvuku)

 

Kontaktní data:

Videokonferenční místnost: J 259, Ostrava-Proruba, VŠB-TU Ostrava
Obsluha, technik, konzultace, dotazy: p. Tomáš Sláma
Telefon/mobil: +420 597 323 574; +420 608 728 155
E-mail: tomas.slama(zavináč)vsb.cz
IP pro videokonferenci: 158.196.156.119
Objednávky: mojmir.zacek(zavináč)vsb.cz, svetlana.gasparova(zavináč)vsb.cz

 

Audiovizuální místnost J259, ilustrační foto

 

Pro zdárný průběh videokonference proto:

- telefonicky si ověřte, zda místnost J259 již není obsazená, volnou místnost objednejte e-mailem.
- zjistěte kontakty obsluh zařízení všech zúčastněných stran. (Telefon, IP adresy - podrobnosti Vám sdělí p. Tomáš Sláma, tel. 3574). Kontaktní informace musí být předány jako součást objednávky služeb.
- objednávka videokonferenčních služeb musí být podána:
* nejméně 7 dnů před akcí (konference bude navázána v místnosti J259 během pracovní doby).
* nejméně 14 dnů před akcí (konference mimo místnost J259 a mimo pracovní dobu).
* objednávka musí být poslána písemně na AVS, útvar 9820, nebo e-mailem na adresy (současně): mojmir.zacek(zavináč)vsb.cz a svetlana.gasparova(zavináč)vsb.cz.

Důvodem nutnosti dodržení uvedených pokynů je potřeba zajištění vzájemného sladění všech účastníků videokonference a optimální konfigurace technického zařízení ke spojení, i možnost zajištění obsluhy zařízení.

 

Nová Aula NA1, ilustrační foto