Audiovizuální služby

Poruchy projektorů na posluchárnách B a C

Hlavní příčinou výpadků těchto zařízení je jejich vlastní stáří. Projektory byly na posluchárnách "B" instalovány v roce 2003 a na posluchárnách "C" v roce 2006.

Po zhruba desetiletém, každodenním provozu došlo k destrukci elektronických součástek v zařízení. Datavideo projektor je dnes tvořen miniaturními smd součástkami, kde zejména elektrolytické kondenzátory jsou choulostivé na tepelné namáhaní. Postupné změny dielekrika vedou k změnám kapacit, rozvážení systému a následně jeho kolapsu.

Opravy byly prováděny v autorizovaném servisu, vždy blok za blok. Avšak s koncem servisní podpory výrobce zařízení, byly tyto možnosti postupně vyčerpány. Projektor je velmi složité zařízení, kde mimo elektroniky a optiky, obsahuje také prvky vzduchového chlazení a tepelných štítů.

Projektory velkých výkonů obsahují několik pater desek plošných spojů, vzájemně propojených potrubními kanály na oplach vzduchem a množstvím nejrůznějších tepelných izolací. Myšlenka na opravu takového zařízení v našich podmínkách, byť jen třeba po mechanické stránce, je zcela bezpředmětná.

Pořízení nového zařízení je proti malému projektoru v klasické učebně, relativně nákladnou záležitostí. Každá z poslucháren "C" byla vybavena v roce 2006 nákladem: projektor- 250 tKč; objektiv- 70 tKč, mechanická instalace a ovládání bylo provedeno ve vlastní režii. I když jsou dnešní ceny již o něco nižší, nejedná se o významně dramatickou změnu.

Projektory univerzitě sloužily řádnou dobu, díky pravidelné údržbě i déle, než standardně. Jejich kolaps nastává okamžitě, většinou téměř bez předchozích příznaků. Pokud se takové příznaky objeví, jsou označeny v přiložené grafice, jako projektor s nestandardním chováním.

Podařilo se nám kontaktovat firmu, která dokáže zařízení na součástku opravit, avšak je nutno počítat s jakousi časovou prodlevou a tímto Vás žádáme o trpělivost. Opravené projektory budou okamžitě montovány zpět do promítacích kabin.

Bohužel, lze očekávat, že se poruchy stávajícího zařízení budou k výše uvedeným skutečnostem vyskytovat stále častěji. Proto je nutno tyto opravy vnímat pouze jako dočasné. Vedení univerzity již rozhodlo o instalaci nových zařízení.