Audiovizuální služby

Manuály a návody k použití

posluchárny B1 - B4

Zapnutí projektoru:

1. Zapněte notebook.
2. VGA šňůru připojte k notebooku.
3. Na dálkovém ovládači stiskněte tlačítko ON (vlevo nahoře).
    Ovládač směrujte k projektoru.
4. Povolte grafický výstup notebooku (obvykle Fn + F5, či jinak).
5. Projektor se rozsvítí.

 

Vypnutí projektoru:

1. Na dálkovém ovládači stiskněte tlačítko POWER (vlevo nahoře).
    Ovládač směrujte k projektoru.
2. Po výzvě potvrďte opětovným stiskem (projektor okamžitě zhasne).
3. Odpojte VGA kabel a můžete ihned odejít. Není potřeba čekat na vyvětrání projektoru.

 

Dálkový ovládač vyzvedněte zároveň s klíči od katedry na vrátnici v budově A.
Po skončení výuky je nutno ovládač vrátit zpět!

Určeno pro promítání obrazu s grafickým rozhraním VGA, XGA…atd. (kabel Canon D-sub 15 pin) a HDMI. Propojovací kabel HDMI (male/male) nutno mít vlastní.

Časová prodleva mezi zhasnutím a opětovným zprovozněním projektoru je cca 3 min. Během této doby není možno projektor nastartovat.

Projekční zařízení je možno zapnout kdykoli.

 

 Download    Kliknutím na ikonu stáhnete manuál ve formátu .doc (MS Word).

 

 

posluchárny B5 - B6

Zapnutí projektoru:

1. Zapněte notebook.
2. VGA šňůru připojte k notebooku.
3. Na dálkovém ovládači stiskněte tlačítko ON (vlevo nahoře).
    Ovládač směrujte k projektoru.
4. Povolte grafický výstup notebooku (obvykle Fn + F5, či jinak).
5. Projektor se rozsvítí.

 

Vypnutí projektoru:

1. Na dálkovém ovládači stiskněte tlačítko OFF (vpravo nahoře).
    Ovládač směrujte k projektoru.
2. Po výzvě potvrďte opětovným stiskem (projektor okamžitě zhasne).
3. Odpojte VGA kabel a můžete ihned odejít. Není potřeba čekat na vyvětrání projektoru.

 

Dálkový ovládač vyzvedněte zároveň s klíči od katedry na vrátnici v budově A.
Po skončení výuky je nutno ovládač vrátit zpět!

Určeno pro promítání obrazu s grafickým rozhraním VGA, XGA…atd. (kabel Canon D-sub 15 pin) a HDMI. Propojovací kabel HDMI (male/male) nutno mít vlastní.

Časová prodleva mezi zhasnutím a opětovným zprovozněním projektoru je cca 3 min. Během této doby není možno projektor nastartovat.

Projekční zařízení je možno zapnout kdykoli.

 

 Download    Kliknutím na ikonu stáhnete manuál ve formátu .doc (MS Word).

 

 

posluchárny C1 - C5, (mimo C2)

Zapnutí projektoru:

    V okně projekční kabiny svítí zelené návěstí - připraveno.
1. Zapněte notebook.
2. VGA šňůru připojte k notebooku.
3. Povolte grafický výstup notebooku (obvykle Fn + F5, či jinak).
4. Stiskněte tlačítko PROJEKTOR START/STOP (stisknout na cca 1 sec.).
    Po dobu stisku, se v okně projekční kabiny, rozsvítí červené návěstí.
5. Projektor se rozsvítí.

 

Vypnutí projektoru:

1. Stiskněte tlačítko PROJEKTOR START/STOP.
2. Po výzvě POWER OFF? potvrďte opětovným stiskem (projektor okamžitě zhasne).
3. Odpojte VGA kabel a můžete ihned odejít. Není potřeba čekat na vyvětrání projektoru.

 

Zařízení je určeno k promítání obrazu z notebooku doneseného přednášejícím. Taktéž je možno připojit zařízení s grafickým výstupem VGA D-Sub 15 pin a rozlišením XGA, 1024x768 pixelů (vizualizér).

Časová prodleva mezi zhasnutím a opětovným zprovozněním projektoru je cca 3 min. Během této doby není možno projektor nastartovat.

Projekční zařízení je v provozu: pondělí až sobota (včetně), od 6,30 do 20,00 hod.
Mimo tento čas nelze projektor zapnout!

 

 Download    Kliknutím na ikonu stáhnete manuál ve formátu .doc (MS Word).

 

 

posluchárna C2

Zapnutí projektoru:

1. Zapněte notebook.
2. VGA šňůru připojte k notebooku, HDMI zapojte do zásuvky v katedře (HDMI šňůra není součásti vybavení katedry. Je potřeba mít vlastní).
3. Povolte grafický výstup notebooku (obvykle Fn + F5, či jinak).
4. Na ovládacím panelu v katedře stiskněte tlačítko ON. Projektor se během cca 30 sec rozsvítí.
5. Tlačítkem na ovládacím panelu vyberte příslušný signálový vstup VGA/HDMI. Vstup je nutno zvolit až po rozsvícení kontrolek na ovládacím panelu.

 

Vypnutí projektoru:

1. Stiskněte tlačítko OFF (projektor okamžitě zhasne).
2. Odpojte VGA kabel a můžete ihned odejít. Není potřeba čekat na vyvětrání projektoru.

 

Světelné návěsti v okně projektoru jsou zrušeny.

Pro pohasnutí obrazu lze použít tlačítko DISPLAY MUTE, pro opětovné zobrazení jej znovu stiskněte.

Časová prodleva mezi zhasnutím a opětovným zprovozněním projektoru je cca 3 min. Během této doby není možno projektor nastartovat.

 Download    Kliknutím na ikonu stáhnete manuál ve formátu .doc (MS Word).

 

 

místnost D 117

Zapnutí projektoru:

1. Zapněte notebook. Pro napájení NB využijte instalovanou zásuvku na katedře
    (nutno zapnout síťový vypínač- rozsvítí se kontrolka).
2. VGA nebo HDMI šňůru připojte k notebooku.
3. Síťovým vypínačem na pilíři mezi okny zapněte projektor (rozsvítí se kontrolka).
4. Přepínači tamtéž stáhněte plátno.
5. Povolte grafický výstup notebooku (obvykle Fn + F5, či jinak).
6. Dálkovým ovládačem zapněte projektor (ovládač je položen na katedře).
7. Projektor se rozsvítí.

 

Vypnutí projektoru:

1. Dálkovým ovládačem vypněte projektor.
2. Odpojte signálové a napájecí kabeláže NB, vypněte 230V zásuvku na katedře.
3. Stáhněte plátno.
4. Vypínačem vypněte projektor. POZOR! Vypnutí lze provést až po odvětrání projektoru.

 

Zařízení je určeno k promítání obrazu z notebooku doneseného přednášejícím. Taktéž je možno připojit zařízení s grafickým výstupem VGA D-Sub 15 pin a rozlišením XGA, 1024x768 pixelů (vizualizér) a zařízeními s grafickým výstupem HDMI.

Časová prodleva mezi zhasnutím a opětovným zprovozněním projektoru je cca 3 min. Během této doby není možno projektor nastartovat.

Neodnášejte dálkový ovládač z místnosti!

 

 Download    Kliknutím na ikonu stáhnete manuál ve formátu .doc (MS Word).

 

 

místnost D 206

Zapnutí projektoru:

1. Zapněte notebook.
2. VGA šňůru připojte k notebooku.
3. Povolte grafický výstup notebooku (obvykle Fn + F5, či jinak).
4. Dálkovým ovládačem (POWER) zapnete projektor (ovládač je umístěn na pultu).
5. Projektor se rozsvítí.
6. Na dálkovém ovládači vyberte vstup HDMI/VGA
7. Tlačítkem aktivujete poměr zobrazení. Šipkami vyberete vhodný poměr zobrazení.

 

Vypnutí projektoru:

1. Projektor vypnete dvojitým stiskem tlačítka POWER na dálkovém ovládači.
2. Odpojte VGA kabel a můžete ihned odejít. Není potřeba čekat na vyvětrání projektoru.

 

Zařízení je určeno k promítání obrazu z notebooku doneseného přednášejícím. Taktéž je možno připojit zařízení s grafickým výstupem VGA D-Sub 15 pin a rozlišením XGA, 1024x768 pixelů (vizualizér) a HDMI.

Časová prodleva mezi zhasnutím a opětovným zprovozněním projektoru je cca 3 min. Během této doby není možno projektor nastartovat.

 

 Download    Kliknutím na ikonu stáhnete manuál ve formátu .doc (MS Word).

 

Seznamte se s manuály připojení grafických výstupů VGA a HDMI

 Download    Ovládací manuál VGA přepínače.

 Download    Ovládací manuál HDMI připojení.

 

 

učebna RV 201

Ovládání zvukového zařízení:

1. Zapněte notebook.
2. Audio šňůru připojte do sluchátkového výstupu na notebooku.
3. Ovládačem hlasitosti na Smart tabuli zapněte reprobedny
    (aktivuje se zelená kontrolka u ovládače hlasitosti).
4. Hlasitost nastavte na požadovanou úroveň.

 

POZOR! Zvukový výstup na notebooku nesmí být vypnutý, či utlumený!

 

 

víceúčelová sportovní hala, rozhlasová ústředna

 Download    Kliknutím na ikonu stáhnete manuál ve formátu .doc (MS Word).